Ervaren docenten.

De begeleiding wordt uitsluitend gegeven door bevoegde en ervaren docenten. Zij kennen en herkennen uit ervaring de studieproblematiek van de leerling en vinden samen met de leerling de beste strategie voor oplossingen,hulp en adviezen.
Ook het pedagogische en didactische aspect speelt daarbij een belangrijke rol.

Regelmaat.

Het is van groot belang dat de continuïteit van de begeleiding wordt bewaakt. Daarom dienen de gemaakte afspraken ten aanzien van het aantal keren per week te worden nagekomen. Dit om te voorkomen dat begeleiding bij studie te vrijblijvend gaat worden. De studietijd per keer is daarom ook minimaal anderhalf tot twee uur. De leerling kan dan in alle rust zijn of haar werk maken en leren. Er blijft dan voldoende tijd over voor hulp,controle en herhaling. Veel aandacht wordt ook geschonken aan een goede werkplanning waardoor er meer structuur komt in de manier van studeren.

Samen met school.

Het is voor ons belangrijk hoe de leerling op school functioneert. Daarom krijgen alle leerlingen een brief mee voor de mentor. In deze brief stellen we ons als instituut voor en geven aan hoe onze begeleiding verloopt.
We krijgen antwoord op een aantal wezenlijke vragen die we met de leerling bespreken.
Ook vermeldt de mentor een telefoonnummer zodat te allen tijde wederzijds kontakt mogelijk is.

Gratis intake.

Om de beginsituatie helder te krijgen besteden we veel aandacht aan het eerste gesprek met ouders en leerling. We bezoeken de leerlingen thuis of nodigen ze met hun ouders uit om op ons instituut te komen voor een uitgebreid gesprek.
We krijgen zo een goed inzicht wie en wat we kunnen verwachten maar vooral wat de leerling van ons mag verwachten.
Blijkt dat de begeleiding niet naar onze wens verloopt,dan nemen we kontakt met de ouders op.
We vinden kontakt met de ouders heel belangrijk en stellen het zeer op prijs wanneer ouders belangstellend informeren naar het verloop van de begeleiding.
Gratis hulp.

Zijn de vakinhoudelijke problemen van meer structurele aard of vinden leerlingen bepaalde onderwerpen heel moeilijk dan wordt hieraan extra aandacht geschonken.
Deze extra hulp is gratis wanneer de leerling bij ons staat ingeschreven. Dit geldt ook voor examentrainingen en hulp bij toetsen.


INSCHRIJVING EN BEEINDIGING
De inschrijving van de leerling geschiedt nadat het intakegesprek heeft plaats gevonden. Zodra het formulier is ingevuld en ondertekend geeft u ons te kennen en toestemming om de betaling automatisch te innen.
Indien u de begeleiding wilt beeindigen dient u dit een  maand vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan ons adres: Park Broekheurne 31, 7544 NK Enschede
Bij niet tijdige opzegging dient de daarop volgende maand eveneens betaald te worden.


KOSTEN EN BETALING
Omgerekend per uur zijn de kosten ongeveer 5 euro.
De kosten worden geind  per automatische incasso binnen de eerste 10 dagen van de maand.


OPENINGSTIJDEN
Kantoor: elke werkdag vanaf 10.00 uur
Lokatie Enschede  : elke werkdag van 14.30 uur tot 18.00 uur
Lokatie Oldenzaal: elke werkdag van 14.30 uur tot 21.00 uur