Hoe werken wij.

In een rustige werkomgeving en onder toezicht van deskundige en bevoegde docenten kunnen de leerlingen elke schooldag hun huiswerk maken.

Problemen met de leerstof kunnen met de begeleiders persoonlijk worden besproken. In kleine stapjes wordt de leerstof uitgelegd waarna de leerling verder gaat tot het volgende probleem zich aandient. Met nadruk wordt gelet op de wijze waarop de leerling studeert en mogelijk kan de studietechniek worden aangepast of verbeterd. Het maken van een goede werkplanning en het stapsgewijs voorbereiden op proefwerken toetsen en schoolonderzoeken maakt een belangrijk deel uit van onze begeleiding. Aan de hand van de agenda wordt het gemaakte en geleerde werk gecontroleerd.

De leerling moet de behaalde cijfers goed bijhouden en deze cijfers in combinatie  met de gegevens van het ouderportaal zijn belangrijk voor eventuele vakinhoudelijke hulp .

De huiswerkgegevens van de studieplanner komen ook wekelijks in de agenda te staan om de leerling bewust te maken van wat op korte termijn moet gebeuren. Om de zelfkritiek van de leerling te verhogen wordt na afloop het werk intensief gecontroleerd. Deze evaluatie is mede bedoeld om te achterhalen hoe een leerling heeft gestudeerd. Inzichtelijke vraagstelling is hierbij uiterst belangrijk.

Naast de vakinhoudelijke hulp wordt veel aandacht geschonken aan de leertechniek: hoe leer je woordjes, hoe maak je een goede samenvatting hoe zet je een wiskunde opgave op enz. Van  elementair  belang is een goede werkplanning, zodat er een mogelijkheid voor herhaling kan worden ingebouwd en er geen beroep hoeft te worden gedaan op het korte geheugen.

Speciale aandacht voor.
  • Het leren maken van toetsen en examentrainingen.

  • Speciale aandacht voor leerlingen met faalangst en/ of dyslexie.

  • Leerstof hiaten en concentratieproblemen.

  • De mentale begeleiding van de leerling.